قایق ,پدرم ,کاغذی ,خیال

مثل یک قایق روی یک کاسه آب 

یاکه ازکاردستی یک کودک 

کاغذی راپدرش جای قایقی به دریاسپرد

شایدم ناخدای خسته تشه لیوانی آب

خیال پسرک رابه دریامی سپرد

کنارتواین توهم به ساحل نشست

روی شن وماسه قایق دست ساز پدرم

به خیالش کاغذی جای نوک یک خودکاراست

پسرک ساحل رابه هواپریدن خنداند

دریانگران غرق احساس خیال وی

روی این آب به شناخواست 

قایق دست سازپدرم کاغذی بود

تمام احساسم سواربراین کاغذ

دست لرزان پدررابه پرگاری خواند

روی این خیال به خط کودکی

نوشته بود

قایقی خواهم ساخت 

مثل آن کاردستی پدرم 

دروسط یک تیرک قائم

میان دوتاصندلی 

جای من است

مادرم سمت چپم پدرم سمت راست

به دریامیرویم 

من ومادرم.باقایق خیالی پدرم

سعیداعظامی

منبع اصلی مطلب : تالیش
برچسب ها : قایق ,پدرم ,کاغذی ,خیال
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : قایق