کوزه

کوزه گرآونگ چیست؟آیاسفال است

ببین حال مرابزن تنگش گریبان دلال است

دلوقیمت توبه من تیرخلاص حراج شد

ملاحظه کن مراگرچه این آب گل آلودزلال است

ارزش آن کوزه به بهایش توشکستی چه اسان

ساعت من لحظه پیش عمرش دراب گلال است

تشنه ام ای کوزه گرکوزه ای ازنوبساز

شنیدم چندتنی ازدوستان باسفالی درجدال است

قدرتورامن تشنه میدانم نه ان کوزه شکست

سیرابم کن یک جرعه که گلو یم خشک وبلال است

بردوش خودتوای لیلی کوزه بردوش چهاداری

مشک است نه خلال نه سفال نه کوزه نه حمال است

سعیداعظامی

منبع اصلی مطلب : تالیش
برچسب ها : کوزه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : کوزه