آرزو ,آرزو آرزو

آرزوهایم همه رادریک ساک 

یکجابه دوش میکشم

سنگینی میکندنفس

دراین زمین راه رفتن را

قدمی پشت قدمی پشت پامیکشد

آرزوکن آرزویم نباشی

من آواره ام بین این تنهایی

آرزو آرزو آرزو

چقدوزن دارندتوده های فکری

توطئه است دیوانگی

آرزوچیست؟

خیال.توهم.عشق.مال

فراراست یانجات

من که آرزویم گریزازآرزوست

دروغ اگه نگویم فکردزدانه دارم

همه میگن فلانی جرائت داشت

میخوام جسارتم کنم نه آرزو

دوستدارم دزدباشم 

سارق.راهزن .عناوین معروفی

من جمله بانفت خودسوزی کنم

ازمنظرشماچه کنم؟

آرزوکنم یاکه جسارت کنم

خودکه میگویم دزدی کنم

اندک مدتی شرع راچه کنم

حلال وحرام راشماراچه کنم

مجبورم حرام بخورم حلال کنم

جسارت میکنم بدانم آرزوی دزدچیست

آیاآرزودارد؟اصلاآرزویش چیست ؟

سعیداعظامی
منبع اصلی مطلب : تالیش
برچسب ها : آرزو ,آرزو آرزو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : آرزوی دزد